ارتباط با ما


آدرس : کیلومتر 17 بزرگراه فتح - جاده اندیشه - خیابان
اسناخودرو  - صنایع غذایی کوهیار
تلفن : 021-66284780-1
فاکس: 021-66282051
همراه کاری: 09121457269-09123856252